[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by sam101.info 1.10

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  

  

25 / ก.ย. / 2557 : หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย(R2R)
สัญจร R2R ทั่วไทย
วันที่ ๔ ถึง ๖ ผมไปบรรยายให้แก่ บุคลากร รพ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นรุ่นที่ ๒ ครับหลังจากรุ่นแรกประสบความสำเร็จมาแล้วได้ผลงานวิจัยจากงานประจำ ๒๓ เรื่อง
18 / ก.ค. / 2557 : ผลงานวิจัยของสหวิชาชีพ
สวัสดีครับ สมาชิก R2R ทุกท่าน
ประจำเดือน ก.ค. สวัสดีครับ สมาชิก R2R ทุกท่าน
31 / ส.ค. / 2556 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
สิงหาคม๕๖
6 / ก.ค. / 2556 : หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย(R2R)
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) รพ.ตรัง
ภาพบรรยากาศ การอบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) รพ.ตรัง
30 / มิ.ย. / 2556 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
มิ.ย. ๕๖
2 / มิ.ย. / 2556 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
พ.ค. ๕๖
30 / เม.ย. / 2556 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
เมษายน ๒๕๕๖
30 / มี.ค. / 2556 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
มี.ค. ๒๕๕๖
4 / มี.ค. / 2556 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
ก.พ. ๕๖
1 / ก.พ. / 2556 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
ม.ค. ๕๖
31 / ธ.ค. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
ธันวาคม ๕๕
30 / พ.ย. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
31 / ต.ค. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
ตุลาคม ๒๕๕๕
30 / ก.ย. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
กันยายน๕๕
30 / มิ.ย. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
มิ.ย. ๕๕
31 / พ.ค. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
พ.ค. ๕๕
29 / เม.ย. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
เมษายน ๒๕๕๕
31 / มี.ค. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
มีนาคม ๕๕
1 / มี.ค. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
กุมภาพันธ์ 55
31 / ม.ค. / 2555 : จากใจถึงใจ
เรื่องเล่าเดือนนี้
Januray 2012

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


Home    About Us       knowledge     Calendar       Web Board       Check mail    Contact Us    Admin